Yleisurheilu

Erinomaisia konkreettisia harjoituksia, joita voi itsekin valmentajana helposti toteuttaa, kuten jännityksen rauhoittaminen, vireystilan nostaminen, pettymykseen suhtautuminen. Kannustava ja positiivinen ote, lämmin ja ikätason mukainen kohtaaminen, mikä paransi myös ryhmädynamiikkaa. Upea taito sanallistaa haastavia mentaalisia asioita.”

– Ulla Helenius-Aro, valmentaja, yleisurheilu