Zermatt Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste 24.5.2018

Zermatt Oy noudattaa henkilötietosuojassa tietosuoja-asetusta GDPR 679/2016.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Zermatt Oy Johanna Konttila

Yhteystiedot:
Veräjänkierto 35, 01900 Nurmijärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Zermatt Oy
Johanna Konttila
Veräjänkierto 35
01900 Nurmijärvi
040 352 8899
johanna.konttila@zermatt.fi

 

 1. Rekisteröidyt

Rekisteriin on merkitty liikkeenjohdon konsultointiyrityksen asiakkaat.

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakkuuden valmistelu
 • Rekisteröidyn antamaan suostumukseen perustuen, kuten esimerkiksi lomakeviestit.
 • Laskutus
 • Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiviestinnän ja muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen ja toteuttamiseen.

 

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen johanna.konttila@zermatt.fi

 • Tarkastusoikeus. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Rekisteröidyn yhteydenottopyynnöstä

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Kerättyä tietoa voidaan käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer-selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta

”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla joiltain osin tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Zermatt Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti kirjanpitäjän palveluja, jonka yhteystiedot voidaan pyytää tarvittaessa.

 

 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Zermatt Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiö voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin se takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 1. Rekisterin suojaus

Rekisteriä suojaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa ja valvotuissa toimitiloissa. Sähköisiin aineistoihin ei ole käyttöoikeutta muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä. Zermattin yhteistyökumppanit noudattavat EU:n asetuksen mukaista tietosuojaa ja ovat sopimuksella velvoitettuja pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ja niihin pääsy on suojattu teknisesti asianmukaisilla menetelmillä. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Yritys- tai yhteisöasiakkaanamme annat työntekijöiden ja muiden osapuolien henkilötietoja Zermatt Oy:lle. Yrityksesi tai yhteisösi vastuu on kertoa kyseisille henkilöille yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista.