Urheilijan tukiverkosto

Urheilun tukiverkosto

Haluamme olla rakentamassa välittävän, aktiivisen ja luottamuksellisen työilmapiirin syntymistä.

Kun urheilija tai työntekijä sairastuu, loukkaantuu tai hänelle tapahtuu jotain, hän joutuu eroon "laumastaan". Akuutin tilanteen ollessa päällä, tukia on tarjolla ja sitä osataan hakea. Mutta kun toipuminen pitkittyy ja paluu takaisin viivästyy, tilanne vaikeutuu. Aktiivinen yhteydenpito omaan tukirinkiin vähenee, lopulta lakkaa. Mieleen hiipii epäilys paluun mahdollisuudesta. Tilanne stressaa, mikä voi jopa hidastaa tai estää toipumista.

Haastattelimme urallaan tapaturmia ja loukkaantumisen kokeneita urheilijoita ja  työntekijöitä, joiden paluu työtehtäviin on pitkittynyt. Niissä on suuri viisaus.

Laadimme matalan kynnyksen tukimallin, jolla tuetaan urheilijan, joukkue- tai työkaverin toipumista ja arkeen paluuta – kohti uudelleen asetettua tavoitetta.

Havainnoista ja puheista systemaattisiin toimintamalleihin. Kyse on välittämisestä. Se on jokaisen meidän vastuulla.

Luo olosuhteet onnistumiselle. Ota yhteyttä.

Mitä ja kenelle?

  • Yritykset ja organisaatiot
  • Urheuluseurat, urheilujohto, toimihenkilöt, valmentajat, lihashuollon ja ravintoasiantuntijat
  • Esimiehet ja johtajat
  • Koulutukset ja konsultaatiot, luennot, workshopit ja webinaarit.

 

Aloita nyt, kysy lisää.