Työelämävalmennukset

Työelämän valmennukset

Valmenna tiiminne huipulle! Motivoitunut henkilöstö sekä hyvä toiminta- ja johtamiskulttuuri ovat menestyvän organisaation tärkeimpiä resursseja.

Ihmisellä on luontainen halu kehittyä työssään ja saada tuntea merkityksellisyyttä. Molemmat ovat asioita, jotka sitouttavat työntekijän työnantajaansa ja luovat hyvinvointia. Hyvä kello kuuluu kauas ja omasta työpaikasta tunnetaan ylpeyttä.

Käytössämme on Kulttuurimylly-konsepti, joka myllyttää ja sinkoaa organisaation menestykseen. Kulttuurimylly pohjautuu kehittämäämme, standardoituun kulttuurikartoitukseen, jonka pohjalta räätälöimme valmennukset tavoitteidenne saavuttamiseksi.   

Kaikella valmentamisella on yhteys organsiaatiokultuuriin. Olemme oikea valinta, jos organisaationne tarvitsee esimerkiksi itseohjautuvuutta, luovuutta ja yhteisöllistä itsetuntoa. Tai kun haluat, että kehittämispäivien jälkeen kädessäsi muutakin kuin hyvä mieli. Selkeä, konkreettinen etenemissuunnitelma: aivot ja toiminta edellyttää konkretiaa!

Ruoki kasvua, ota potentiaalinne käyttöön!

Kulje matka, nouse huipulle. Ota yhteyttä.

Mitä ja kenelle?

Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkkejä valmennuksistamme:

  • Organisaatiokulttuurin muotoilu
  • Esimies- ja henkilöstövalmennukset
  • Myyntivalmennus
  • Yksilö- tai ryhmäcoaching
  • Hyvinvointivalmennukset
  • Lyhyet ja pidemmät koulutukset ja projektit.
  • Tyky-, työsuojelu ja henkilöstöpäivät
  • Kick-offit