Työelämävalmennukset

Työelämän valmennukset

Valmenna tiiminne huipulle! Motivoitunut henkilöstö ja hyvä johtamiskulttuuri ovat menestyvän organisaation tärkein resurssi.

Ihmisellä on luontainen halu kehittyä työssään ja saada tuntea merkityksellisyyttä. Molemmat ovat asioita, jotka sitouttavat työntekijän työnantajaansa - luovat hyvinvointia. Hyvä kello kuuluu kauas ja omasta työpaikasta tunnetaan ylpeyttä.

Räätälöimme valmennukset aina tarpeidenne mukaan.

Olemme oikea valinta,  kun haluat lisätä itseohjautuvuutta, ruokkia luovuutta ja rakentaa yhteisöllistä itsetuntoa. Tai kun haluat, että kehittämispäivien jälkeen kädessäsi muutakin kuin hyvä mieli. Selkeä, konkreettinen etenemissuunnitelma: aivot ja toiminta edellyttää konkretiaa!

Ruoki kasvua, ota potentiaalinne käyttöön!

 

Kulje matka, nouse huipulle. Ota yhteyttä.

Mitä ja kenelle?

Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkkejä valmennuksistamme:

  • Organisaatiokulttuurin muotoilu
  • Esimies- ja henkilöstövalmennukset
  • Myyntivalmennus
  • Yksilö- tai ryhmäcoaching
  • Hyvinvointivalmennukset
  • Lyhyet ja pidemmät koulutukset ja projektit.
  • Tyky-, työsuojelu ja henkilöstöpäivät
  • Kick-offit